Огляд поширення та аналіз зоогеографічного складу фауни прісноводних черевоногих молюсків Закарпатської області

Автор(и)

  • Юрій Фурик кафедра ентомології та збереження біорізноманіття, кафедра зоології, Ужгородський національний університет, вул. А. Волошина, 32, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/1998-6475.2021.50-51.48-56

Ключові слова:

прісноводні молюски, фауна, поширення, Закарпатська область

Анотація

Дана робота продовжує серію публікацій присвячених вивченню фауни
прісноводних черевоногих краю та її особливостей. Вона представляє аналітичний огляд, доповнений власними
даними, складу фауни прісноводних черевоногих молюсків Закарпатської області, а також представляє аналіз
її зоогеографічного складу. Перелік складу фауни включає в себе 37 таксонів видового рівня та один таксон
родового, які були зареєстровані на території дослідження. У зоогеографічному відношенні фауна
прісноводних черевоногих краю являється змішаною за своїм складом. Тут переважають види палеарктичного
комплексу. Ендемічних видів на території Закарпатської області не виявлено. Натомість є один субендемік
(Terrestribythinella baidashnikovi Sitnikova, Starobogatov et Anistratenko, 1992), який нещодавно був знайдений і на
території Івано-Франківської області.

Посилання

ANISTRATENKO ,V.V., VINARSKI, M.V., ANISTRATENKO, O.YU., FURYK, YU.I., DEGTYARENKO, E.V. (2018) New data on pond snails (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae) inhabiting the Ukrainian Transcarpathian: diversity, distribution and ecology. Ecologica Montenegrina, 18, 1-14.

ANISTRATENKO, V.V. (1998) Opredelitel grebnezhabernyih mollyuskov (Gastropoda Pectinibranchia) faunyi Ukrainyi. Chast 2. Presnovodnyie i nazemnyie. Vestnik zoologii. Otd. vyipusk. 8, 67–117. (In Russian).

ANISTRATENKO, V.V., ANISTRATENKO, O.YU. (2001) Klass Pantsirnyie ili Hitonyi, klass Bryuhonogie — Cyclobranchia, Scutibranchia i Pectinibranchia (chast). Fauna Ukrainyi v 40 tomah. Mollyuski. Tom 29. Vip 4. Kn 1. Veles: Kiev, 240 s. (In Russian).

ANISTRATENKO, V.V., FURYK, YU.I., ANISTRATENKO, O.YU., DEGTYARENKO, E.V. (2019) A review of species diversity, distribution and ecology of freshwater gastropod molluscs inhabiting the Ukrainian Transcarpathian. Vestnik Zoologii, 53(5), 349–374.

ANISTRATENKO, V.V., FURYK, YU.I., DEGTYARENKO, E.V., ANISTRATENKO, O. YU. (2017) New and little-known freshwater Mollusks of Ukrainian Transcarpathian. Ecologica Montenegrina, 13, 70-79.

ANISTRATENKO, V.V., STADNICHENKO, A.P. (1995) Littorinoobraznyie. Rissoiobraznyie (Littoriniformes. Rissoiformes). Fauna Ukrainyi v 40 tomah. Mollyuski. Tom 29. Vip 4. Kn 2. Naukova dumka: Kiev, 176 s. (In Russian).

ANISTRATENKO, V.V., СHERNOGORENKO, E.V. (1989) Fauna i ekolohyia briukhonohykh molliuskov basseina Sredneho Dnepra. Vestnyk zoolohyy, 2, 3–6 (In Russian).

ARSAN O.M., DAVYDOV O.A., DIACHENKO T.A., YEVTUSHENKO M.IU., ZHUKYNSKYI V.M. (2006) Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Lohos: Kyiv. (In Ukrainian).

BERIOZKINA G.V., LEVINA O.V., STAROBOGATOV YA.I. (1995) Revision of Bithyniidae from European Russia and Ukraine. Ruthenica, 5(1), 27-38.

DEGTYARENKO, E.V., ANISTRATENKO, V.V. (2011) Moliusky kontynentalnykh vodoim pivnichno-zakhidnoho Pryazovia: faunistychnyi ohliad iz zauvazhenniamy shchodo poshyrennia ta ekolohii. Zbirnyk prats Zoolohichnoho muzeiu. 42, 13–57. (In Ukrainian).

DILLON R., WETHINGTON A., RHETT M., SMITH T. (2002) Populations of the European freshwater pulmonate Physa acuta are not reproductively isolated from American Physa heterostropha or Physa integra. Invertebrate Biology, 121(3), 226–234.

FURYK YU.I. Cherevonohi moliusky (Mollusca: Gastropoda) vodoim baseinu r. Tysa v mezhakh Ukrainy: fauna, zooheohrafiia, ekolohiia. Avtoreferat dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata biolohichnykh nauk. Vydavnytstvo «Invazor», Uzhhorod, 2020 r., 23 s.

FURYK, YU.I. (2018) Prisnovodni moliusky Zakarpattia (basein richky Tysa) u malakolohichnykh kolektsiiakh Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho naukovo-pryrodnychoho muzeiu (Geo&Bio), 16, 115–122. (In Ukrainian).

GLÖER P., SÎRBU I. (2005) New freshwater molluscs species fund in the Romanian fauna. Heldia, 6, 229–238.

GLÖER, P., MEIER-BROOK, C. (2008) Redescription of Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835) and Anisus leucostoma (Millet, 1813) (Gastropoda: Planorbidae). Mollusca, 26(1), 89–94.

GOLIKOV A.N., STAROBOGATOV YA.I. (1972) Klass bryuhonogie mollyuski – Gastropoda Cuvier, 1797. Opredelitel fauni Chernogo i Azovskogo morey. Naukova dumka: Kiev, s. 65–166. (In Russian).

HOHUTKIN I.M., VINARSKIY M.V. (2013) Mollyuski Urala i prilegayuschih territoriy. Cemeystva Acroloxidae, Physidae, Planorbidae (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeiformes). Ch. 2. Goschitskiy: Ekaterinburg, 184 s. (In Russian).

HOHUTKIN I.M., VINARSKIY M.V., GREBENNIKOV M.E. (2009) Mollyuski Urala i prilegayuschih territoriy. Semeystvo Prudovikovyie Lymnaeidae (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeiformes). Ch. 1. Goschitskiy: Ekaterinburg, 162 s. (In Russian).

MAKOGON, KH.G. (2014) Do vyvchennia malakofauny Synevyrskoho ozera ta yoho poberezhzhia. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho 16(3), 335–341 (In Ukrainian).

STADNICHENKO A.P. (1990) Prudovikoobraznyie (puzyirchikovyie, vitushkovyie, katushkovyie). Fauna Ukrainyi v 40 tomah. Mollyuski. Tom 29. Vip 4. Naukova dumka: Kiev, 292 s. (In Russian).

STADNICHENKO A.P. (2004) Prudovikovyye i chashechkovyye (Lymnaeidae, Acroloxidae) Ukrainy: Monografiya. Tsentr uchebnoy literatury: Kiyev, 327 s. (In Russian).

STADNICHENKO A.P. (2006) Lymnaeidae i Acroloxidae Ukrainyi: metodyi sbora i izucheniya, biologiya, ekologiya, poleznoe i vrednoe znachenie: Monografiya. Ruta: Zhitomir, 168 s. (In Russian).

STADNICHENKO A.P., GIRIN, V.K. (2011a) K faune i ekologii presnovodnyih mollyuskov Zakarpatya (semeystva Lymnaeidae, Bulinidae, Physidae). Soobschenie 2. V Materialy VII Miedzynarodowej konferencji “Wyksztalcenie i nauka bez granic” Przemyśl, 19-21. (In Russian).

STADNICHENKO A.P., GIRIN, V.K. (2011b) K faune i ekologii presnovodnyih mollyuskov Zakarpatya (semeystva Planorbidae, Valvatidae, Viviparidae, Hydrobiidae, Bithyniidae, Lithoglyphidae, Unionidae, Pisidiidae). Soobschenie 2. V Materialy VII Miedzynarodowej konferencji “Wyksztalcenie i nauka bez granic” Przemyśl, 17-19. (In Russian).

STAROBOGATOV YA.I. (1970) Fauna mollyuskov i zoogeograficheskoye rayonirovaniye kontinental'nykh vodoyomov zemnogo shara. Nauka: Leningrad, 327 s. (In Russian).

STAROBOGATOV, YA.I., PROZOROVA, L.A., BOGATOV, V.V., SAENKO, E.M. (2004) Opredelitel presnovodnyih bespozvonochnyih Rossii i sopredelnyih territoriy. Nauka: Sankt-Peterburg, 491 s. (In Russian).

VINARSKI, M.V., KANTOR, YU.I. (2016) Analytical catalogue of fresh and brackish water molluscs of Russia and adjacent countries. A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of RAS, Moscow, 1–544.

WELTER-SCHULTES F.W. (2012) European non-marine molluscs, a guide for species identification. Planet Poster Editions.

ZDUN, V.I. (1960) Do fauny moliuskiv Zakarpattia. Naukovi Zapysky Lvivskoho naukovo-pryrodoznavchoho muzeiu AN URSR, 8, 83–95 [In Ukrainian].

ZHADIN V.I. (1952) Mollyuski presnyih i solonovatyih vod. Opredeliteli po faune SSSR. Izd-vo AN SSSR: Moskva-Leningrad, 376 s. (In Russian).

ZHADIN V.I. (1956) Metodika izucheniya donnoy faunyi vodoYomov i ekologii donnyih bespozvonochnyih. Zhizn presnyih vod SSSR. Vip. 1. Izd-vo AN SSSR: Moskva-Leningrad. T. 4, 382 s. (In Russian).

ZHADIN V.I. (1960) Metodyi gidrobiologicheskogo issledovaniya. Vyisshaya shkola: Moskva, 191 s. (In Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-01 — Оновлено 2022-11-09