Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал публікує оригінальні статті по напрямкам: загальна біологія, екологія, созологія, ботаніка, зоологія, ентомологія, фізіологія рослин, фізіологія тварин, ембріологія, мікробіологія, генетика, біохімія, молекулярна біологія, історія біології, хроніка, персоналії, бібліографія.

Процес рецензування

Всі без винятку рукописи рецензуються і приймаються до друку Редакційною колегією. Редакція зберігає за собою право скорочувати текст і відхиляти рукописи, які не відповідають тематиці журналу чи вимогам до оформлення. Надіслані до редакції рукописи повинні відповідати вимогам до їх оформлення.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія

Журнал засновано у 1994 р.

Засновник: Ужгородський національний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія KB №7972 від 09.10.2003 р.

Спеціальність ДАК: Біологія – 091

Періодичність: 2 рази на рік (або 1 спарений номер)

Мови видання: українська, англійська.

ISSN: 2075-0846 (Print)