Деревно-чагарникові насадження мікрорайону «Малий Ґалаґов» м. Ужгорода – історія формування та сучасний стан

Автор(и)

  • І. Бесеганич кафедра ботаніки, Ужгородський національний університет, Ukraine
  • Я. Гасинець кафедра ботаніки, Ужгородський національний університет, Ukraine
  • Р. Кіш кафедра ботаніки, Ужгородський національний університет, Ukraine
  • А. Сойма кафедра ботаніки, Ужгородський національний університет, Ukraine
  • М. Вакерич кафедра генетики, фізіології рослин і мікробіології, Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/1998-6475.2020.48.56-71

Ключові слова:

зелені насадження, інвентаризація, дендрофлора, сакура, аборигенні і інтродуковані види, таксономічний аналіз, Ужгород, Закарпаття

Анотація

В роботі представлено результати інвентаризаційних обстежень деревно-чагарникових насаджень вулиць, парків та скверів одного з мікрорайонів міста Ужгорода. Визначено та проаналізовано таксономічний склад дендрофлори, встановлено співвідношення інтродукованих та аборигенних видів, а також розподіл за віком та висотою. Найчастіше у вуличних посадках використовується сакура, якої станом на весну 2020 року відмічено 315 екземплярів. Наведено детальний аналіз дерев сакури мікрорайону за віком, висотою, діаметром стовбура, якісним станом дерев, вказано кількість та час висаджування їх на кожній вулиці. Охарактеризовано загальний стан зелених насаджень мікрорайону.

Посилання

ALEKSEEV, V.А. (1989) Diagnostika zhiznenogo sostoyania derevyev i drevostoyev. Lesovedeniye, 4, 51-57. (in Russian).

FODOR, S.S. (1951) K voprosu ob izuchenii ekzotov Zakarpatiya. Naukovi zapysky UzhDU, IV: 69-86. (in Russian).

FODOR, S.S. (1957) Istoriya i puti introduktsii drevesnykh i kustarnikovykh nasazhdeniy v Zakarpatiye. Nauchnye zapiski UzhGU. Botanika, ХХІІІ: 167-182. (in Russian).

FODOR, S.S. (1964) Aklimatyzovani derevni ta chaharnykovi porody Zakarpattia. In: Okhoroniaimo pryrodu. Karpaty, Uzhhorod, pp. 75-91. (in Ukrainian).

HASYNETS, Ya.S., BESEHANYCH, I.V., KISH, R.Ya., SOIMA, A.D., VAKERYCH, M.M. (2017) Dendroflora skveru pl. Shandora Petefi m. Uzhhoroda ta yii suchasnyi stan [Public park dendroflora of Shandor Petefi square of Uzhhorod town and its present state]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod University. Series Biology, 42: 94-105. (in Ukrainian).

HRANCHAK, Y.M., PALEK, V.V. (1984) Gorod nad Uzhem. Istorycheskiy ocherk o gorode Uzhgorode. Karpaty, Uzhhorod. (in Russian).

INSTRUKTSIIA z tekhnichnoi inventaryzatsii zelenykh nasadzhen u mistakh ta selyshchakh miskoho typu Ukrainy (2001) Derzhzhytlokomunhosp, Kyiv. (in Ukrainian).

KOBAL Yo.V. (2003) Uzhhorod vidomii i nevidomii. Svit, Lviv. (in Ukrainian).

KOBILIŽEK, J. (1997) Oleaceae Hoffmanns. et Link – olovovníkovité. In: Květena České republiky 5. Academia, Praha, pp. 428-433.

KOBILIŽEK J. (2003) Spirea L. – tavolnik. In: Květena České republiky 3. Academia, Praha, pp. 446-456.

KOKHNO, M.A., HORDIIENKO, V.I., ZAKHARENKO, H.S., KOLESNYCHENKO, O.V., KUZNETSOV, S.I. (2001) Dendroflora Ukrainy. Dykorosli i kultyvovani dereva i kushchi. Holonasinni: Dovidnyk. Vyshcha shkola, Kyiv. (in Ukrainian).

KOKHNO, M.A., PARKHOMENKO, L.I., ZARUBENKO, A.U., VAKHNOVSKA, N.H., HORELOV, O.M., KLYMENKO, S.V., SOBKO, V.H., SHUMYK, M.I., DOROSHENKO, O.K., KORSHUK, T.H., MUZYKA, H.I., DIDENKO, T.V., HORB, V.K., KOSENKO, I.S., KOZLOV, V.H., KOLESNYCHENKO, O.M., SYDORUK, T.M., KHARCHYSHYN, V.T. (2002) Dendroflora Ukrainy. Dykorosli ta kultyvovani dereva i kushchi. Pokrytonasinni. Chastyna I: Dovidnyk. Fitosotsiotsentr, Kyiv. (in Ukrainian).

KOKHNO, M.A., TROFYMENKO, N.M.,. PARKHOMENKO, L.I., SOBKO, V.H., HORB, V.K., KLYMENKO, S.V., HREVTSOV, H.T., HALKIN, S.I., MUZYKA, H.I., SCHELYTSKA, T.S., DEMCHENKO, O.O., BILYK, O.V., BONIUK, Z.H., BALABUSHKA, V.K., HALUSHKO, R.V., HAPONENKO, M.B., KLYMENKO, Yu.O., KOLESNYCHENKO, O.M., SYDORUK, T.M., KLIUIENKO, O.V., KORNIICHUK, V.S., STRILA, T.Ye., FEDOROVSKYI, V.D., YADROV, A.A., KURDIUK, O.M. (2005) Dendroflora Ukrainy. Dykorosli y kultyvovani dereva i kushchi. Pokrytonasinni. Chastyna II: Dovidnyk. Fitosotsiotsentr, Kyiv. (in Ukrainian).

LYPA, O.L. (1960) Vyznachni sady i parky Ukrainy. Vydavnytstvo Kyivskoho universytetu, Kyiv. (in Ukrainian).

METODYCHNI REKOMENDATSII shchodo obliku zelenykh nasadzhen u naselenykh punktakh Ukrainy. (2006) In: Nakaz Ministerstva budivnytstva, arkhitektury, ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy №386, vid 22.11.2006 r. Kyiv. (in Ukrainian).

MOSYAKIN, S., FEDORONCHUK, M. (1999) Vascular plants of Ukraine (a nomenclatural cheklist). M.G. Kholodny Institute of Botany of NAS of Ukraine, Kyiv.

OPREDELITEL vysshykh rasteniy Ukrainy (1987) Naukova dumka, Kiev. (in Russian).

SOVA, P.P. (1937) Proshloye Uzhgoroda: istoricheskiy ocherk. Shkolnaya pomoshch, Uzhgorod. (in Russian).

SPOHNOVI, M., SPOHNOVI, R. (2013) Stromy Evropy. Beta-Dobrovský Ševčik, Praga-Plzen.

THE ILLUSTRATED BOOK of Trees and Shrubs (1998) Caxton Editions, London.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-25