Історія журналу

“Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія” – періодичне рецензоване наукове видання з відкритим доступом.

Тематика: загальна біологія, екологія, созологія, ботаніка, зоологія, ентомологія, фізіологія рослин, фізіологія тварин, ембріологія, мікробіологія, генетика, біохімія, молекулярна біологія, історія біології, хроніка, персоналії, бібліографія.

Засновник: Ужгородський національний університет

Рік заснування: 1994 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія KB №7972 від 09.10.2003 р.

Спеціальність ДАК: Біологія – 091

Періодичність: 2 рази на рік

Мови видання: українська, англійська, російська

ISSN: 2075-0846 (Print)