Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал публікує оригінальні статті по напрямкам: загальна біологія, екологія, созологія, ботаніка, зоологія, ентомологія, фізіологія рослин, фізіологія тварин, ембріологія, мікробіологія, генетика, біохімія, молекулярна біологія, історія біології, хроніка, персоналії, бібліографія.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі без винятку рукописи рецензуються і приймаються до друку Редакційною колегією. Редакція зберігає за собою право скорочувати текст і відхиляти рукописи, які не відповідають тематиці журналу чи вимогам до оформлення. Надіслані до редакції рукописи повинні відповідати вимогам до їх оформлення.

Для кожного рукопису реєструється дві дати — отримання редакцією остаточної версії рукопису і дата останнього редагування рукопису редакторами.

 

Періодичність публікації

Періодичність: 2 рази на рік

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

РЕДАКЦІЙНИЙ ШТАТ:

Головний редактор: Олексик Т.Х., к.б.н., доцент, кафедра зоології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Заступник головного редактора: Чумак В.О., к.б.н., доцент, кафедра ентомології та збереження біорізноманіття, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Відповідальний секретар: Мірутенко В.В., к.б.н. доцент, кафедра ентомології та збереження біорізноманіття, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Науковий редактор: Загороднюк І.В., к.б.н., доцент, с.н.с., Національний науково-природничий музей НАН України.

Технічні редактори: Войнарович Ю.Е., асистент, кафедра фундаментальних медичних дисциплін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Чумак М.В., к.б.н., кафедра ентомології та збереження біорізноманіття, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Арґіропулу М.Д., Ph.D., доцент, кафедра зоології, Університет Аристотеля м. Салоніки, Греція.

Бойко Н.В., д.б.н., професор, кафедра клініко-лабораторної діагностики та фармакології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна.

Бубряк І., Ph.D., школа патології сера В. Данна, Університет Оксфорд, Велика Британія.

Будзанівська І.Г., д.б.н., професор, кафедра вірусології, ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна.

Ґахарі Х., Ph.D., доцент, кафедра захисту рослин, Ісламський університет Азад, Іран.

Дикий І.В., к.б.н., доцент, кафедра зоології, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна.

Корнєєв В.О., д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України, відділ загальної та прикладної ентомології, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Україна.

Меліка Ж., Dr., лабораторія діагностики здоров'я рослин, Національна Держпродспоживслужба, Угорщина.

Морозов-Леонов С.Ю., д.б.н., с.н.с., відділ еволюційно-генетичних основ систематики, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Україна.

Мосякін С.Л., д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України, відділ систематики і флористики судинних рослин, Інститут ботаніки ім. Н.Г. Холодного НАН України, Україна.

Порачова Я., Dr., PhD., професор, кафедра біології, Пряшівський університет, Словаччина.

Радченко О.Г., д.б.н., професор, відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Україна.

Ткач В., D.Sc., Ph.D., професор, кафедра біології, Університет Північної Дакоти, США.